Reboisement MinEL,Moramanga

Inauguration CIREL, Moramanga

Hentitra ny MinEL amin’ny fanatsarana ny toeram-pamonoam-biby sy ny fitaomana ny hena

Agents du MinEL nouvellement recrutés

 

150 postes budgétaires attribués au Ministère de l’Elevage : remise officielle des décisions d’affectation

Si les besoins du Ministère de l’Elevage en ressources humaines sont de 3800 dans tout Madagascar, notamment dans les 119 Districts, seulement 150 sont approuvés par  le Gouvernement.

Fanolorana ofisialy ny taratasy manendry ny toerana hiasan’ireo mpiasa vaovao eo anivon’ny MinEL

Officialisation3800 no heverina fa mpiasa ilain’ny Ministeran’ny Fiompiana ahafahany mametraka olona hiandraikitra ny sehatra Fiompiana eran’ireo Distrika miisa 119 eto amin’ny Nosy. Mbola ho lavitr’ezaka anefa izany satria dia toerana 150 no neken’ny Fitondram-panjakana Malagasy hampidirina mpiasa vaovao eo anivon’ny MinEL. Efa isaorana anefa izany, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fiompiana, Dr  MANDRANO Julien, satria ahafahana manatevina ireo mpiasa any amin’ny Foibem-paritry ny Fiompiana efa misy. Foibem-paritry ny Fiompiana izay efa neken’ny Fitondram-panjakana Malagasy ankehitriny ho fenoina 22 raha 17 izany teo aloha.

Deux évènements importants pour le monde du Ministère de l’Elevage: reboisement 2015 et inauguration de la Circonscription de l’Elevage de Moramanga

Le Ministre de l’Elevage, Monsieur RAMPARANY Anthèlme était à la tête de la délégation. Le personnel était au rendez-vous. Selon lui, les objectifs de ce mouvement sont de :micro

(i) Préserver l’environnement, victime du changement climatique, qui pourrait détruire les pâturages;

(ii) Prévenir l’alimentation animale par le biais de la vulgarisation des arbustes fourragers, tels que le Leucena et le Bounara ;

(iii) Améliorer l’environnement du travail afin d’augmenter la productivité des agents.

Fiofananana momba ny toerana famonoana biby sy ny fitaterana omby sy hena ho an’ny mpanjifa: maro ireo mpandraharaha nanatrika izany

Mpandraharaha Fihaonana indroa miantaona no efa notontosaina teo amin’ny tompon’andraikitry ny toerana famonoam-biby sy ireo mpandraharaha mpitatitra hena : ny 08 mai 2014 sy ny 14 mars 2015.  Nisy ny fifampiresahana sy ny fametrapetrahana ny tokony hanatsarana ny tontolon’izany asa izany. Raha tsy tanteraka araka ny fifanarahana aza anefa ny resaka tapaka tamin’ireo fihaonana ireo, nohon’ny antony maro samihafa, dia mbola miala nenina ny Minisiteran’ny Fiompiana, izay tarihin’Andriamatoa RAMPARANY Anthèlme ankehitriny, fa tokony atao aloha izany ny dinikasa ho fahampafantarana sy fampianarana ny fitsipika sy ny fepetra  rehetra tokony arahina ; avy eo vao hiroso amin’ny fanaraha-maso ny fampiharana izany. Raha tsy izany moa dia efa fanahiniana mihitsy izany raha toa ka tsy tanteraka.

RAMPARANY Anthèlme

Ministre de l’Elevage