Dotation de poulets race locale à Amoron'mania

Inauguration du couloir de vaccination à Tatamalaza

Fizarana tohotra tantely moderina tany amin'ny Faritra Vatovavy Fitovinany

Tohotra tantely moderina nozaraina

Directeur Centraux du MinEL: Déclaration du Patrimoine auprès du BIANCO

 

Lancement officiel du réseau national de l’épidémiosurveillance des maladies animales.

Le Ministre de l'Elevage à AntsohihyLe lancement officiel du Réseau National de l’épidémiosurveillance des Maladies Animales a été effectué le vendredi 19 juin 2015 à Antsohihy, dans la Région SOFIA .C’est un réseau d’échange d’informations pour les pays membres de la COI dont Maurice, Comores, et Madagascar, Conduit par Le Ministre de l’Elevage, RAMPARANY Anthèlme. Cette initiative fait partie du RRI (Résulat Rapide de l’Initiative) et de la politique des 100 jours défini par l’Etat Malagasy.

Fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny Tambazotra Nasionaly ny fanaraha-maso ny aretim-biby eto Madagasikara tao Antsohihy, Faritra SOFIA

Le Ministre de l'Elevage à AntsohihyTontosa ny zoma 19 jona 2015 tao Antsohihy, Faritra Sofia, ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny “Tambazotra Fanaraha-maso ny Aretim-biby eto Madagasikara. Tambazotra natao koa hifanakalozam-baovao mikasika ny fahasalaman’ny biby eo anivon’ireo Nosy manodidina mpikambana ao anatin’ny COI (Commission de l’Océan Indien), dia I Maurice, La Reunion, Seychelles, Comores, ary Madagasikara.
Ny Ministry ny Fiompiana, Anthèlme RAMPARANY, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky avy aty Antananarivo sy tao amin’ny Faritra SOFIA no nanantanteraka izany, raha ny Foibe ny Sampandraharaha Veterinera na DSV niaraka tamin’ny COI no tompo-marika tamin’ny fanatontosana ny asa izay marihina fa anisan’ireo asa notanterahina tao anatin’ny 100 andro araka ny fomba fiasa nofaritan’ny Fitondram-panjakana Malagasy na RRI (Resultat Rapide de l’Initiative).

La remise en main propre par les Directeurs centraux du Ministère de l’Elevage de leurs déclaration du patrimoine auprès du BIANCO

DIRCAB MinEL et DG BIANCODans le cadre du suivi de la Politique de Bonne Gouvernance prôné par l’Etat et Le Gouvernement Malagasy, mais aussi dans le strict respect des lois et textes en vigueur ; tous les Directeurs centraux du Ministère de l’Elevage se sont déplacés au Siège du Bureau Indépendant Anti Corruption, le vendredi 12 juin 2015 à Ambohibao pour remettre en main propre leurs déclaration du patrimoine. Le but de cet acte est de rassurer les bailleurs de fonds quant à la transparence de la Gestion de l’Administration Malagasy.

Fizarana tohotra tantely mivoatra tany amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany

Equipe MinEL à Vatovavy FitovinanyEzaka ilofosan’ny Ministeran’ny Fiompiana ao anatin’ny 100 andro, araka ny fomba fiasa efa nofaritan’ny Fitondram-panjakana Malagasy, ny hampiroboroboana ny fiompiana isan-tokantrano mba hiadiana amin’ny fahantrana sy ny tsifanjariantsakafo. Anisan’izany ny Fiompiana tantely izay Seha-pihariana tena manana ny lanjany ao amin’ny Faritra vatovavy fitovinany satria saika manao azy io ny ankamaroan’ny tantsaha na dia mbola amin’ny fomba fiompiana nentim-paharazana aza no betsaka. Ho fampiroboroboana indrindra io fiompiana tantely atao’ny isan-tokantrano io no hanapariahana ny tohotra mivoatra na moderina any amin’ireo mpiompy tantely maniry ny hampiasa izany mba ho fampitomboana avo roa na telo heny ny vokatra sy ho fiarovana koa amin’ny aretina varoazy .

RAMPARANY Anthèlme

Ministre de l’Elevage