Atelier de lancement de système de collecte d\\\'information

PADR-MinEL: Pour un Elevage orienté vers le marché

Célébration de la Journée Mondiale contre la Rage 2015

Forum des Paysans 2015, CCI Ivato et Palais d\\\'Etat -Iavoloha

Lutte contre la mortalité des voeaux

Fizarana Tohotra Tantely Moderina tao @ Faritra SOFIA.

 

Fianianana nataon’ireo officier de police judiciaire (OPJ)

opj

48 mianadahy ireo dokotera veterinera sy injenieran’ny fiompiana no nanao fianianana tetsy amin’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy ny Alatsinainy faha 23 Novambra 2015 lasa teo ; fianianana  amin’ny maha- Officier de Police Judiciare (OPJ) azy ireo rehefa avy nahavita fiofanana nandritry ny roa herinandro tao amin’ny Commandement de Formation Spécialisée de la gendarmerie Nationale teny Ivato ; 10 ny avy eto amin’ny Foibe ary ny ambiny avy any amin’ny Faritra.

Marihina etoana fa izy ireo no nisantatra voalohany ny fiofanana izay miompana tanteraka amin’ny fiandraiketana ny famotorana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna misy na mitranga eo amin’ny sehatry ny fiompiana, ohatra amin’izany ny famonoana ny omby vavy: ny OPJ no manao ny fanadihadiana rehetra, manao ny PV de synthèse ary mametraka izany eo anivon’ny fampanoavana.

Ny tanjona hoy i Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Ministera , Dokotera Mandrano Julien dia misy fijery teknika izay tsy ananan’ireo zandarimariam-pirenena nefa fantatr’ireo injeniera sy veterinera ao amin’ny Ministeran’ny fiompiana, ary anisan’ny antony nanofanana azy ireo ho OPJ ihany koa ny traikefany sy ny fahaiza-manaon’izy ireo teo anivon’ny Ministeran’ny Fiompiana.

Fiaonam-ben’ny Talem-paritry ny Fiompiana

art2Ankoatr’izay dia  45 ireo circonscription de l’élevage (CIREL) efa am-perinasa manerana ny Distrika 119 izay hita fa mbola tsy ampy hisahana ny asan’ireo teknisianin’ny fiompiana manerana ny Faritra 22. Izany indrindra no nahatonga an’Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Fiompiana nampatsiahy ny politikan’ny Ministeran’ny Fiompiana mahakasika ny Paik’ady Natao Din’asa (PND) ny amin’ny hampitomboana ny salan’ireo Teknisianin’ny Fiompianaraha toa ka 28% ihany izy hatramin’izao.

Ny tanjona, dia ny hahamaro an’isa ireo teknisianin’ny fiompiana ireo; ka soso-kevitra naroson’Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Fiompiana tamin’izany ny hanome fiofanana, mandritry ny herintaona na mihoatra ireo mpiasa any amin’ny Faritra,  izay mazoto ary  manana ny marim-pahaizana ambaratonga faharoa noho miakatra (BEPC ka hatramin’ny ingenieur). Ary nohamafisiny ihany koa fa teknisianin’ny Fiompiana avy hatrany izy ireo raha vantany vao vita ny fiofanana.

Fizarana Tohotra Tantely Moderina tao @ Faritra SOFIA.

Article1Tontosa ny 20 Novambra 2015 teo Afovoan-tsenan’i Tsararivotra, Kaominin’i Boriziny, Distrikan’i Boriziny, Faritra SOFIA , ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny tohotra tantely moderina ho an’ireo mpiompy tantely avy amin’ny ireo Kaominina Ambanivohitra Tsarahasina, Beromba ary Andranovo ao amin’ireo Distrika roa ny Faritra Sofia dia i Boriziny sy Befandriana Avaratra. Tohotra moderina miisa 150 no notsinjaraina tamin’ireo mpiompy tantely miisa 19 naniry ny hampiasa izany ary efa nahazo fiofanana mialoha tamin’ny Fandaharanasa FANOITRA . Mitentina 90000ar ny vidin’ny tohotra moderina iray saingy ny 30% na   27000ar monja   no anjara-biriky nentin’ireo mpahazo tombontsoa mba ahazahoany tohotra moderina iray.

fivoahan’ny OPJ teny Ivato

OPJ SORTIE

Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy teny Ivato tao amin’ny « commandement de Formation Spécialisée de la Gendarmerie », ny zoma 20 Novambra 2015 teo ireo OPJ na « Officier de Police Judiciaire (spécialisé) » avy ao amin’ny Ministeran’ny Fiompiana. Andiany voalohany, miisa 48 ary misalotra ny anarana hoe « tsilo ». OPJ ho mpanaramaso hanampy ny mpitandro ny filaminana eo amin’ny sehatry ny fiompiana amin’ny fotoana rehetra. Izany teo ambany fiahian’Andriamatoa jeneraly lehiben’io toeram-piofanana manokana io sy Ramatoa Tale Jeneralin’ny Fiompiana RAZAIVAOVOLOLONIAINA Diamondra, ka ny Alatsinainy 23 Novambra kosa no nanaovan’izy ireo ny fianianany teo anoloan’ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo.

RAMPARANY Anthèlme

Ministre de l’Elevage